Meranie telesnej teploty

Chráňme sa pred pandémiou!

Vďaka inovatívnim detektorom a algoritmom je možné meranie telesnej teploty rýchlo, presne a bezkontaktne.

  • meranie do 1 sekundy
  • prestnosť merania +- 0,3°C
  • meranie teploty viacerých osôb naraz
  • bezkontaktné marenie teploty
  • upozornenie obsluhy pri prekročení teploty
  • inovatívna AI pre minimalizovanie falošných poplachov